Miközben a „Digitális tanulás, e-learning modellek, e-didaktika” tananyagot elsajátítják az érdeklődők, elkezdenek majd gondolkodni azokon a kérdéseken, hogy „Honnan indulunk?”, „Hova jutunk?” és legfőképpen „Hogyan érünk oda?”. Ebben a tananyagban felmérjük a fejlesztést, megvizsgáljuk, hogy a kiinduló alapkurzussal mit lehet kezdeni, ahhoz, hogy digitálissá tegyük, értékeljük azt, megvizsgáljuk a célcsoportokat és a kurzustámogatási modelleket. A modul következő részében a jó gyakorlatokat vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehet azokat átemelni ebbe a megváltozott oktatási környezetbe. Elemezzük a gyakorlatokat, mintaprojekteket vázolunk fel és az adaptálásra koncentrálunk. Végül a kurzusváz összeállítását vizsgáljuk meg a tartalomtípusok, a tanegységek és kurzusegységek szempontjából, hogy hogyan építhetjük fel a blended kurzusunkat.

Ebben a tananyagban az érdeklődők megismerkedhetnek az elektronikus/digitális tanulás- és tanulástámogatás alapfogalmaival, olyan IKT-lehetőségekkel, amelyek a tanulást támogatják vagy a tanulást segítik. A tananyagban találhatóak szómagyarázatok, ezeket kék háttérszínnel jelöltük ki, amelyek fölé húzva az egeret a szó magyarázata megjelenik egy szövegbuborékban. Ez a tananyag jó alapot biztosít ahhoz, hogy mi az e-learning, mi a blended learning, hogyan érdemes elindulni, miként változnak meg a tanulási/tanítási szerepek.

A kurzus tananyaga a kutatási életciklust végigkísérve, annak több pontján tud segítséget nyújtani a hatékony publikálásban. A gyors és eredményes szakirodalom-keresést szolgálják a Web of Science és Scopus adatbázisokban bemutatott lehetőségek és praktikák. Az EndNote és Zotero hivatkozáskezelők segítik a publikálókat abban, hogy a folyóiratok formai követelményeinek megfelelően, automatizált módon készítsék el a felhasznált irodalomjegyzéket, amivel sok idő spórolható meg a publikáció írása közben. A tananyag a kézirat megalkotását is megkönnyíti a legfontosabb formai követelmények ismérveinek összegyűjtésével. Külön rész foglalkozik azokkal a módszerekkel és weboldalakkal, amelyek a megfelelő folyóirat kiválasztásához szükségesek.

A tematika felépítése:

Cél: A résztvevőket megismertetni az alapvető kutatási adatkezelési fogalmakkal, eljárásokkal. A résztvevők ismerjék az alapvető adatkezeléssel kapcsolatos eszközöket és azokat az apparátusokat, melyekhez a későbbiekben segítségért fordulhatnak.

A megszerezhető kompetenciák: A résztvevő a tananyag elvégzése után képessé válik az alábbiakra: ismeri és érti a FAIR kutatási irányelveket és alkalmazni is tudja őket a gyakorlatban; ismeri és tudja, mi az a kutatási adatkezelési terv és hogyan lehet alkalmazni ilyet a gyakorlatban; ismeri és tudja, mit jelentenek az Open Data, Open Science fogalmak egy kutató számára; ismeri a legjobb adatkezelési gyakorlatokat; ismeri és képes alkalmazni a számára releváns kutatási infrastruktúrát.

A célközönség: PhD hallgatók és kutatók.

A modul tematikai szakaszokból épül fel, amelyben lépésről lépésre kerül bemutatásra egy példafeladaton keresztül, hogy hogyan lehet egy ilyen szerkesztett videós előadást megtartani képekkel, filmbetétekkel, hangalámondással és aláfestő zenével kísérve. A tananyagban szövegek, képek és oktatóvideók szerepelnek, melyeknek az elkészítése és szerkesztése is a feladatok között szerepel. A kurzus végén megtekinthető az elkészült példafeladat is, be- és kikapcsolható magyar feliratozással (a különböző fogyatékkal élő felhasználók webhasználatának segítésére). A tananyag azoknak a felhasználóknak nyújthat segítséget, akik alap- vagy középfokú számítógépes ismeretekkel rendelkeznek, és önállóan szeretnének videós tartalmakat készíteni, különböző ismeretanyagokat videó formájában átadni a közönségüknek. A tananyag készítője nem kívánt mélyebben elmerülni az ingyenes online felületek és/vagy a szabadon letölthető szerkesztőprogramok ismertetésében, ezért a tananyagban a fő hangsúly a filmkészítés lépésenkénti bemutatására helyeződött. Mivel az informatikában nagyon gyorsan változnak, fejlődnek a médiaszerkesztési felületek és programok, így célszerű a felhasználóknak folyamatosan figyelemmel kísérnie az aktuális állapotokat, trendeket.